• Việt Nguyễn . Chuyên nhận sữa chữa các công trình nhà xưởng , nhôm kiếng ,thạch cao ,sơn nước, Làm Gpkd trong 05 ngày làm việc khách hàng không phải đi lại mất thời gian.